نمایش 1–12 از 373 نتیجه

نمایش 12

اسپلیت ایستاده R410a-36000 هایسنس

اسپلیت ایستاده R410a-45000 هایسنس

اسپلیت ایستاده R410a-55000 هایسنس

اسپلیت ایستاده گرین on/off-R22 36000

اسپلیت ایستاده گرین on/off-R22 48000

اسپلیت ایستاده گرین on/off-R22 60000

اسپلیت اینورتر هایسنس HIH-09TG

اسپلیت اینورتر هایسنس HIH-12TG

اسپلیت اینورتر هایسنس HIH-18TG

اسپلیت اینورتر هایسنس HIH-24TG

اسپلیت اینورتر هایسنس HIH-30VQ

اسپلیت پرتابل گرین مدل on/off-R410a

ایجاد شرایط آسایش در محیط های داخلی بنا