نمایش 1–12 از 26 نتیجه

نمایش 12

اسپلیت ایستاده گرین on/off-R22 36000

اسپلیت ایستاده گرین on/off-R22 48000

اسپلیت ایستاده گرین on/off-R22 60000

اسپلیت پرتابل گرین مدل on/off-R410a

اسپلیت دیواری گرین 12000 On/Off-R410a

اسپلیت دیواری گرین 18000 On/Off-R410a

اسپلیت دیواری گرین inverter-R410a 12000

اسپلیت دیواری گرین inverter-R410a 18000

اسپلیت دیواری گرین inverter-R410a 24000

اسپلیت دیواری گرین Inverter-R410a 9000

اسپلیت دیواری گرین on/off-R410a 30000

اسپلیت دیواری گرین R410a مدل H09P1T1/R1